top of page

Shofars Nederland

Want ook als de bazuin geen geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd? 

 

1 Cor 14:8 
Collectie
Ingezoomd.png

 ‭‭"Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met

die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u zult van uw vijanden verlost worden.‭"

Numeri 10:9

Over ons

OVER ONS

Welkom bij Shofars Nederland.

Shofars Nederland is opgericht in Januari 2019.

En is mede ontstaan door de roeping die God gaf:
 

"Rust mijn leger toe met wapens"
 

De Bijbel geeft mooie voorbeelden van de kracht van het blazen van de shofar.

De shofar kondigt altijd iets belangrijks aan.

Het is een krachtig geluid bij geestelijke oorlogsvoering en lofprijs.

Ook de terugkomst van Jezus Christus zal aangekondigd worden met het blazen van de 7e bazuin/shofar.

(Openbaring 11:15)

Wij mogen in deze bijzondere tijd gehoor geven aan de vooraankondiging van de terugkomst van Jezus Christus, door het blazen van de shofar.

Er zijn bijzondere getuigenissen van christenen die hun leven zagen veranderen nadat zij op het gepaste moment de shofar lieten klinken.

bottom of page